Siste nytt
  • folkemasse ved åpning av hallen

    Tilbakeblikk på åpningsdagen

    I strålende sol og flott sommervær og til svingende korpsmusikk ble Søndrehallen offisielt åpnet lørdag 15. august foran 7-800 oppmøtte i alle aldre. Det var stort [...]
  • nye brikker

    Vi skifter ut nøkkelbrikker

    Kaba har besluttet å bytte ut nøkkelbrikkene i hallen. Etter all sannsynlighet er det de som står bak de største utfordringene med låssystemet. Nøkkelbrikkene er [...]

Nyheter fra SHIUL

Styreleder Jane Brit Løland ønsker velkommen

Kafeen på Hemnes

Åpningen av hallen

Søk

SHIUL på Facebook

Fotballgruppa på Facebook

SHIUL Aktiv på Facebook

Allidretten

SHIUL aktiv

Ski

Fotball

Fritidsklubben

Kafeen

Svømming

Sykkel

Søndre Hallen

Krepserittet landevei 2015