Siste nytt

Allidrett

Idrettsskole for barn er en innføring i varierte idretter hvor aktivitetene er tilpasset årstidene, eksempelvis hinderløype i skogen og sykling om
sommeren, aking og ski om vinteren i tillegg til tilrettelagte aktiviteter i Søndrehallen. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt
for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer barna fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. Vi samarbeider med de øvrige gruppene i SHIUL.
Idrettsskolen har tilhold i Søndrehallen i tillegg til nærmiljøet. Idrettsskolen er tilbud til barn fra 3 til 10 år, fordelt på to grupper
3-4 år og 5-10 år.

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder Camilla H Claussen  918 55 013  camillaclaussen@hotmail.com
Nestleder Silje Bakke  97078277  siljebakke@hotmail.com
Sekretær Stine Holtet
Kasserer Kjell Einar Barsnes
Styremedlem Gry Kathrine Kvæbekk