Siste nytt

Treningstider & kontaktpersoner for barn

Allidrett

– Tirsdag: 1730- 1815 (3-4 år)
– Tirsdag: 1830 – 1915 (5-10 år)

Kontaktperson: Camilla H. Claussen Tlf: 918 55 013

Svømmekurs i SHIUL  Høsten 2014

 Hvalkurs – fyller 4 år i løpet av høsten 2014 -6 år
Dykke: Holde pusten under vann og orientere seg under vann uten svømmebriller. Kontrollert pusting.
Foresatte med i vannet. Maksimalt 10 deltagere pr. kurs

Onsdager: Kl17:45 – 18:15

Første kursdag: Onsdag 10/9. Siste kursdag: Onsdag 19/11 (fri i uke 40)

Skilpadde – ca 6-8 år

Flyte: Linjeholdning på rygg og mage uten svømmebriller. Hoppe fra kanten.
Maksimalt 10 deltagere pr kurs

Onsdager: Kl17:00 – 17:30

Første kursdag: Onsdag 10/9. Siste kursdag: Onsdag 19/11 (fri i uke 40)

 

 Pingvin – ca 7-9 år
Gli: Flyte med bevegelse i linjeholdning på mage og rygg. Kombinere øvelser, innføre crawl og brystsvømming.
Maksimalt 12 deltagere. Utstyr: svømmebriller
Torsdager: kl16:30 – 17:15

Første kursdag: Torsdag 11/9. Siste kursdag: Torsdag 20/11 (fri i uke 40)

 Selunge – ca 8-12 år
Framdrift: Crawlsvømming, brystsvømming og ryggsvømming. Glidestup fra kanten.
Maksimalt 15 deltagere. Utstyr: svømmebriller
Mandager: kl16:30-17:30

Første kursdag: Mandag 8/9. Siste kursdag: Mandag 17/11 (fri i uke 40)

 Sel – ca 9 år-15 år
Vektlegging av teknikk, egenredning, enkel innføring i redning av andre.
Maksimalt 15 deltagere. Utstyr: svømmebriller
Mandager: kl17:40-18:40

Første kursdag: Mandag 8/9. Siste kursdag: Mandag 17/11 (fri i uke 40)

 Sjøstjerne (øvet)
Alle svømmearter, teknikk og effektiv framdrift, egen redning og redning av andre.
Maksimalt 12 deltagere. Utstyr: svømmebriller
Mandager: kl18:40-19:40

Første kursdag: Mandag 8/9. Siste kursdag: Mandag 17/11 (fri i uke 40)

Vi prøver å sette sammen elever med tilnærmet likt ferdighetsnivå på hvert kurs. I løpet av kurset vil dere få tilbakemelding dersom det er ønskelig å skifte til et annet kurs.

Kursene vil dermed ikke primært følge klassetrinn.

Første kurskveld vil være en ferdighetskveld der riktig kurs for hvert barn justeres.

Alle deltagere må være medlem av SHIUL, for voksne og barn født 2007 og tidligere er det treningsavgift (se shiul.no).

Påmelding åpner lørdag 23/8 og avsluttes mandag 1/9: e-mail: svomming.shiul@gmail.com

Påmeldingen må inneholde navn, alder, mobilnummer, e-mailadresse, ønsket kurs

Svar på påmelding og generell informasjon omkring svømmekursene kommer på mail ca 4/9.

Fritidsklubb

– Tirsdag 1830 – 2130 Ungdomsklubb 8. klasse – 18 år
– Onsdag 1800 – 2030 Juniorklubb 5. -7. klasse

Kontaktperson Hanne Høgaas 922 41 572

Fotball

Trykk her for treningstider Kunstgresset

Kontaktperson Marianne Lindal: 900 13 010