Siste nytt

Håndball

Etter mange år «i dvale» gjenoppstod SHIULs håndballgruppe på årsmøtet 2015.

Vi har lenge hatt et samarbeid med Bråte skole om «håndball-SFO», og dette er nå videreutviklet og flyttet fra den gamle gymsalen og til Søndrehallen. Vår aktivitet er foreløpig knyttet til håndball for de yngste barna (1. – 4.klasse.)

Dette tilbudet er lagt til SFO-tid, men det er åpent for alle interesserte barn. Vi er en liten gjeng og ønsker oss gjerne flere spillere, både jenter og gutter.

Håndball er gøy – velkommen i hallen!

SHIUL har foreløpig ikke egne tilbud for aldersbestemte lag, men gjennom tett samarbeid med naboklubbene sikrer vi et godt håndballtilbud for våre medlemmer.

Funksjon Navn Mobil Epost
 Leder Rune Granlund 1303boble@gmail.com  98067467
Nestleder Runa Gaarder
Sekretær Trude Krogh
Kasserer Wenche Østenby
Styremedlem Roy Nilsen