Siste nytt

Svømmetrenere og assistenter

Svømmegruppa trenger flere frivillige for å kunne stille kurs høsten 2017 og våren 2018. Du kan bidra som trener eller assistent. Om man ønsker å være trener vil det gis opplæring gjennom instruktørkurs. Som assistent vil man være med i vannet og bistå trenerne under gjennomføringen av svømmekursene. Man er alltid flere voksne i vannet, og som ny trener/assistent vil man være sammen med en erfaren trener.

Kontakt treneransvarlig/leder Bjørn Thomassen

telefon 90 18 53 86

mail : bjoernth@hotmail.com

Save