Siste nytt

Svøm

SHIULs svømmegruppe er en del av Norges Svømmeskole, og har som formål å fremme svømmedyktighet.
Svømming er en av verdens største idretter, men svømmedyktighet åpner også for trygg utøvelse av andre spennende aktiviteter, som båtliv, fiske, vannsport, snorkling og dykking.

Våre kurs er lagt opp rundt fire kjernefunksjoner:
Hvalkurset er inngangsporten til SHIULs svømmeopplæring. Dette kurset er for de minste barna, og her jobber vi med
å bli trygge både i og under vannet.

På Skilpaddekurset er målsetningen å lære barna å flyte, og på Pingvinkurset, er det å gli gjennom vannet hovedfokus.

 

Funksjon Navn Mobil Epost
Leder Bjørn Thomassen  901 85 386.  bjoernth@hotmail.com
Sekretær Arnfinn/Marie Welo
Kasserer Anette Krøvel
Styremedlem Ann-Kristin Ruud
Ansvarlig for trener-
oppfølging
Liv Gjønnes