top of page

Hva er Fair Play

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair Play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair Play handler om overordnende verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair Play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse og gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

NFFOsloFairPlay.jpeg
370192519_773843661417894_30978484644112
bottom of page