top of page

Dette er SHIUL   

(Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag)

Visjon.

Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter.

 

 

Målsetting.

Hovedmålet er – sammen med andre – å bidra til å bygge og utvikle et godt oppvekstmiljø og voksenmiljø. Hele organisasjonen skal derfor styres med forankring i følgende stikkord:

- Lokalmiljøet

- Idretts- og Ungdomsaktiviteter

- Fellesskap

- Barn, ungdom og voksne

- Synlighet

SHIUL skal bli oppfattet som en ærlig og redelig organisasjon som

ivaretar sine forpliktelser i idrettens organisasjon.

Last ned og les mer om organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag – SHIUL.

bottom of page