top of page

Dugnadsgrupper

Nøkkelen til at SHIUL kan opprettholde så mange og gode aktiviteter og tilbud til en svært lav treningsavgift, er frivillighet i alle ledd samt gode samarbeidspartnere og sponsorer.

Våre dugnadsgrupper og komitéer er sosiale møteplasser som tar på seg oppgaver som baking, matlaging, vask, løypekjøring, oppgaver på og rundt kunstgressbanen, kafedrift, vakter på folkebadet, vakter på utfartsstedet Pedersmoen i tillegg til trenere, oppmenn, alle med styreverv, alle som bidrar på arrangementer og mye mer.

Dugnadsgruppene og komitéene har stadig behov for nye frivillige som ønsker å være en del av det sosiale felleskapet. Her er noen av gruppene du ønskes velkommen til:

 

Ta gjerne kontakt!

Vi har også en rekke komiteer som sørger for at anlegg og fasiliteter er i god og forsvarlig stand og som stiller opp som vakter ved behov:

  • Banekomiteen 

  • Maskinkomiteen

  • Løypekomiteen

  • Vedlikehold løypetraseer

  • Badevakter på folkebadet

  • Pedersmoen

  • Islegging

  • Administrativt

  • Kioskvakt-ansvarlig

Har du lyst til i bidra, kan du sende en e-post til nina@shiul.no.

bottom of page