top of page

Delta på alt!

Som medlem med betalt treningsavgift får du tilgang til alle klubbens aktivitetstilbud!

ØNSKER DU Å KOMME FORT IGANG?

Når du har registrert deg som medlem, kan du ta kontakt med Ingar Krogh på tlf.: 920 17 841 (ring eller send SMS) og be om å få nøkkelbrikke.  Brikken gir deg tilgang til Treningstoppen og Søndrehallen og alle treningsfasislitetene.

Opprett ny bruker øverst på siden

Spørsmål om medlemskap, registrering og betaling?
MEDLEMSKAP (kan tegnes uten treningsavgift)

Enkeltmedlem fra 16 år – dvs fyller 16 år i gjeldende år

kr 250.-

Enkeltmedlem under 16 år

kr 100.-

Pensjonister – dvs alders- og uførpensjonister *)

kr 100.-

Please reload

*) AFP betaler full kontingent.

Ønsker du ikke å delta på treninger, kan du velge å bare være medlem. Da støtter du SHIUL.og du betaler ikke treningsavgiften nedenfor. Alle som vil ha full tilgang til all treningi SHIUL, må betale Medlemskap OG Treningsavgift.

TRENINGSAVGIFT (kan bare tegnes MED medlemskap)

Enkeltmedlem fra 16 år (dvs. fyller 16 år i gjeldende år)

kr 1.500.-

Enkeltmedlem under 16 år (gjelder fra det året du fyller 7 år)

kr 600.-

Pensjonister – dvs alders – og uførepensjonister. (AFP betaler full kontingent.)

kr 600.-

Please reload

Meld deg inn ved å bruke knappene øverst til høyre.

Har du problemer med å melde deg som medlem og betale treningsavgift?

Ring support: 210 29 090

ER DU PÅ BESØK OG VIL TRENE I TRENINGSROMMET?

Det er mulig å betale for drop-in timer med Vipps. Det koster 50 kr pr gang å trene i 3. etg. Husk å skrive fullt navn på betalingen OG i boken som ligger i trenings-rommet for hvert besøk.

Vipps Shiul Hovedstyre
bottom of page