top of page

Delta på alt!

Som medlem med betalt treningsavgift får du tilgang til alle klubbens aktivitetstilbud!

Medlemsavgift må betales for hele året. Dersom du ønsker å starte med trening fra sommeren, kan du betale ½ treningsavgift for det siste halvåret. 

KOM FORT IGANG!

Når du har registrert deg som medlem, fyller du ut skjemaet på denne siden, slik at du får nøkkelbrikke.  Brikken gir deg tilgang til Treningstoppen, Søndrehallen og alle treningsfasilitetene.

Spørsmål om medlemskap, registrering og betaling?
MEDLEMSKAP (kan tegnes uten treningsavgift)
kr 250.-

Enkeltmedlem fra 16 år - dvs. fyller 16 år i gjeldende år

Enkeltmedlem under 16 år

kr 100.-

Pensjonister - dvs alders- og uførpensjonister *)

kr 100.-

*) AFP betaler full kontingent.

Ønsker du ikke å delta på treninger, kan du velge å bare være medlem. Da støtter du SHIUL.og du betaler ikke treningsavgiften nedenfor. Alle som vil ha full tilgang til all trening i SHIUL, må betale Medlemskap OG Treningsavgift.

TRENINGSAVGIFT (kan bare tegnes MED medlemskap)

Enkeltmedlem fra 16 år - dvs. fyller 16 år i gjeldende år

kr 1 500.-

Enkeltmedlem under 16 år (gjeldende fra det året du fyller 7 år)

Pensjonister - dvs alders- og uførpensjonister *)

kr 600.-
kr 600.-

*) AFP betaler full kontingent.

Meld deg inn ved å bruke knappene øverst.

Har du problemer med å melde deg som medlem og betale treningsavgift?

Ring support: 210 29 090

ER DU PÅ BESØK OG VIL TRENE I TRENINGSROMMET?

Det er mulig å betale for drop-in timer med Vipps. Det koster 50 kr pr gang å trene i 3. etg. Husk å skrive fullt navn på betalingen OG i boken som ligger i trenings-rommet for hvert besøk.

Vipps Shiul Hovedstyre
bottom of page