• Følg med!

Allidrett

Allidrett gir en innføring i varierte idretter hvor aktivitetene er tilpasset årstidene, eksempelvis hinderløype i skogen og sykling om sommeren, aking og ski om vinteren i tillegg til tilrettelagte aktiviteter i Søndrehallen som innebandy og fotball, både for barn og voksne.

Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer barna fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. Vi deler barna opp i to grupper: Fra  3-4 år og 5-10 år.

Allidrett for voksne er en samling av aktiviteter for voksne som ikke hører til i de andre gruppene.

Vi samarbeider med de øvrige gruppene i SHIUL.