• Følg med!

Idrettsskole for barn er en innføring i varierte idretter hvor aktivitetene er tilpasset årstidene, eksempelvis hinderløype i skogen og sykling om sommeren, aking og ski om vinteren i tillegg til tilrettelagte aktiviteter i Søndrehallen.

Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer barna fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. Vi samarbeider med de øvrige gruppene i SHIUL.


Idrettsskolen har tilhold i Søndrehallen i tillegg til nærmiljøet. Idrettsskolen er tilbud til barn fra 3 til 10 år, fordelt på to grupper 3-4 år og 5-10 år.