top of page

Om oss

•     25. november 1896 ble Hemnes Ungdomslag stiftet, etter initiativ fra

      Henrik Simonsen i Vaalerkroken.

•    5. mars 1911 ble idrettsforeningen Ørnen stiftet.

•    I 1919 ble Ørnen omdøpt til Hemnes Idrettsforening.

•    I 1929 ble Hemnes fotballklubb stiftet.

•    fra 1931 var S. Høland Idrettsforening den riktige betegnelsen.

•    I 1945 ble S. Høland Idrettsforening og Hemnes fotballklubb slått sammen

      til Søndre Høland Sportsklubb (SHSK).

•    I 2002 ble idrettslaget og ungdomslaget slått sammen til det vi i dag

      kjenner som S. Høland Idretts og Ungdomslag (SHIUL).

Det er disse begivenhetene som er bakgrunnen for at vi i 2011 feiret sportsklubbens 100-års-jubileum, og ga ut boka "Ungdoms-og idrettsarbeid gjennom mer enn 100 år". Takket være nedtegnelser, protokoller, folks hukommelse og fortellerevne, og ikke minst bok­komiteens innsats, var det mulig å samle  historien om idretts-og ungdomsarbeidet i S. Høland mellom to permer.

 

SHIULs historie har gått hånd i hånd med samfunnsutviklingen gjennom gode og vanskeligere tider for bygda. Under krigsårene fra 1940 til 1945 var idretts-og ungdomslagsarbeid forbudt, men ungdommene så likevel sitt snitt til å samles. Enten til illegale hopprenn i Saxegårdbakken, skøytetreff på Bråtevanner. eller en fest en sjelden gang.

 

I tillegg til å skrive SHIULs historie:, er det i boka lagt vekt på å få med tidsbilder fra de ulike epokene. De sier noe om bygdeliv og utviklingen innen både: utstyr, anlegg og økonomi.

 

Dugnadsånden har alltid stått sterkt i bygda. 
Filosofien har hele tiden vært å skape et godt miljø for bygdas innbyggere. Laget skulle bygges med 
lokale krefter og drives på grasrotplan. Det har vært en bevisst holdning gjennom alle år, ja, en filosofi 
som har gjennomsyret all virksomhet. Breddeidretten var satsingsområdet.

 

Likevel har sportsklubben fostret norgesrekordhol­dere og OL-deltagere. De fleste av dem måtte til 
andre klubber da de ville satse på idretten sin. De søkte seg ut, og oppnådde resultater. Med klubbens velsignelse og til bygdas stolthet. 

bottom of page