Åpningstider

Åpningstidene til kaféen varierer noe, men i hovedsak er kaféen åpen hver dag kl 9.30 - 15.00 og

kl 17.00 til 21.00 unntatt mandag og fredag.

Mandager er kaféen normalt åpen kl 17.00 - 21.00 og fredager kl 9.30 - 15.00.

I tillegg åpner kaféen ved spesielle arrangementer, som kamper og andre arrangementer.

Følg med på Shiul sin Facebook-side for oppdatert informasjon som legges ut hver mandag.

  • Følg med!