top of page

Kurs

Hval (barn ca 4 - 6 år):

SHIULs begynnerkurs for barn født våren 2017 og tidligere. Sentralt i kurset står dykking som innebærer å holde pusten og orientere seg under vann. Det forutsettes at foresatte er med barnet i vannet. Maksimalt 10 deltakere pr. kurs.

Skilpadde (barn ca 4 - 6 år):

Neste kurs i rekken etter hval. Linjeholdning, flyte i forskjellige stillinger, orientering. Normalt er foresatte ikke med i vannet. Maksimalt 10 deltakere.

Pingvin (barn ca 8 - 13 år):

Kurset handler om å gli i vannet i linjeholdning etter fraspark. Framdrift ved hjelp av beinspark introduseres.

Selunge (barn ca 8 - 13 år):

Selungene lærer framdrift ved hjelp av armene. Første svømmeart (crawl) øves. Ryggsvømming, stup.

Sjøstjerne (ungdom fra ca 14 år og voksne):

Alle svømmearter. Teknikk og effektiv fremdrift. Kondisjonstrening. Maksimalt 12 deltakere.

Alle kursene inneholder kjerneøvelser som skal mestres før barnet kan gå videre på neste kurs.  I tilfeller der barnet ikke har fulgt svømmeopplæringen fra hvalkurset, må det gjøres en vurdering på hvilket kurs barnet skal starte på. Hvilket kurs som da tilbys for barnet, vil bli avgjort av trener i samråd med foresatte.

bottom of page