top of page

Kurs

Vann (foreldre og barn):

SHIULs begynnerkurs for barn. Sentralt i kurset står dykking som innebærer å holde pusten og orientere seg under vann. Det forutsettes at foresatte er med barnet i vannet. Maksimalt 10 deltakere pr. kurs.

Pingvin/Selunge:

Kurset handler om å gli i vannet i linjeholdning etter fraspark. Framdrift ved hjelp av beinspark introduseres. Selungene lærer framdrift ved hjelp av armene. Første svømmeart (crawl) øves. Ryggsvømming, stup.

Hval og Skilpaddekurs settes opp etter jul.

Alle kursene inneholder kjerneøvelser som skal mestres før barnet kan gå videre på neste kurs.  I tilfeller der barnet ikke har fulgt svømmeopplæringen fra hvalkurset, må det gjøres en vurdering på hvilket kurs barnet skal starte på. Hvilket kurs som da tilbys for barnet, vil bli avgjort av trener i samråd med foresatte.

bottom of page