top of page

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at din klubb kan tilby aktivitet med kvalitet.

Vårt viktigste dokument er vår sportsplan, som setter rammer for hvordan vi ønsker at fotballen i SHIUL skal driftes. 

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

kvalitetsklubb logo.webp
Sportsplan Dommere
Klubbhåndboka
Rollebeskrivelser
bottom of page