top of page

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at din klubb kan tilby aktivitet med kvalitet.

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

kvalitetsklubb logo.webp
Sportsplan Fotball
Sportsplan Dommere
Referater Styremøter
Hjemmekamper
Trener Kompetanse
Klubbhåndboka
Leder Kompetanse
Rollebeskrivelser
Årshjul Fotball
bottom of page