top of page

Andre kontakter

Leder i bane/maskinkomitè:     

Egil Granerud

Tlf 928 09 295

E-post: egil.granerud@tertitten.com

Politiattestansvarlig:                    

Karl Oscar Borgersrud

Tlf.: 952 53 204

E-post: carl@unnebergtrans.no

Leder løypekomitè:                     

Olav Fjeld

Tlf 970 59 360

E-post: olav.fjeld@nettbuss.no

Leder for kveldskafeen:             

Wenche Østenby

Tlf.: 917 86 011

E-post: WencheOstenby@hotmail.com

Leder Pedersmoen:                     

Eileeen Hellesjø

Tlf 928 02 789

E-post: kveldskafee@gmail.com

Barneidrettsansvarlig:

Karianne Hemmer Melby

Tlf.: 984 43 947

E-post: karianne.hammer.melby@gmail.com

Web ansvarlig:

Kari Meyer - Tam Tam @ The Farm AS

Tlf.: 908 49 441

E-post: kari@tamtam.no

bottom of page