top of page

Retningslinjer og prosedyrer

Fritidsklubben er et lavterskeltilbud for barn og unge fra 5 klasse til 18 år.  Vårt formål er å skape en trygg møteplass hvor de kan delta i ulike aktiviteter eller treffe nye og gamle venner. Vi har fokus på inkludering, mestring og forebygging av mobbing.

Fritidsklubben arrangerer minst én tur pr halvår for hver av gruppene.

Fritidsklubben har tilsynsansvar når brukerne av klubben befinner seg på Bråtevangen, nærmere bestemt innenfor fartsdumpene, til Bygdetunet og ned til kafeen. Vi har også tilsynsansvar på BMX banen. Det oppfordres til at ferdsel på Bygdetunet og til Coop Hemnes begrenses.

Tilsynsansvar innebærer ikke konstant overoppsyn og erstatter ikke foreldreansvaret. Det vil si at foreldrenes erstatningsplikt og ansvar for egne barn og deres handlinger ikke overdras fritidsklubben i den tiden de oppholder seg hos oss. Frivillige ved fritidsklubben er ansvarlige voksne som bistår ved eventuelle konflikter, og hjelper og støtter barna og ungdommene ved behov

 

Vi minner om:

  • Fritidsklubben er ikke ansvarlig for klær og utstyr som medbringes.

  • Hærverk og utløser erstatningsansvar.

  • Uhensiktsmessig utløsning av brannalarm utløser erstatningsansvar.

Les kommunens retningslinjer for fritidsklubber.

bottom of page