Årsmøtet i SHIUL for 2020

Torsdag 25. mars 2021 kl 18-20

Påmelding innen mandag 22. mars

Det er begrenset antall plasser på grunn av smittevernsregler. Følg anvisninger når du kommer, bruk ansiktsmaske, sprit hendene og hold avstand - og sitt på anvist plass under hele møtet. Det vil ikke bli servering. Vi tar også forbehold om gjennomføring, avlysning eller flytting av møtet i henhold til de til enhver til gjeldende nasjonale og kommunale smittevernsregler.

Last ned mal for forslag til Årsmøtet: